challies فوتبال استقلال آرش برهانی اینستاگرام

challies: فوتبال استقلال آرش برهانی اینستاگرام دوران کودکی صفحه اینستاگرام اینستاگرام آرش برهانی پست آرش برهانی

گت بلاگز اخبار پزشکی نوشیدن روزانه ۴ فنجان قهوه موجب زیاد کردن طول عمر می شود

به گزارش مهر، مطالعه مشاهده ای حدود ۲۰ هزار شرکت کننده نشان داد که قهوه می تواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم در افراد سالم باشد.

نوشیدن روزانه ۴ فنجان قهوه موجب زیاد کردن طول عمر می شود

نوشیدن روزانه ۴ فنجان قهوه موجب زیاد کردن طول عمر می شود

عبارات مهم : فنجان

طبق نتیجه های مطالعه اخیر، نوشیدن چهار فنجان قهوه در روز بر طول عمر می افزاید.

به گزارش مهر، مطالعه مشاهده ای حدود ۲۰ هزار شرکت کننده نشان داد که قهوه می تواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم در افراد سالم باشد.

نوشیدن روزانه ۴ فنجان قهوه موجب زیاد کردن طول عمر می شود

آدلا ناوارو، سرپرست تیم تحقیق در بیمارستان ناوارو اسپانیا، در این باره می گوید: «مطالعات قبلی نشان داده اند که نوشیدن قهوه ممکن است ارتباطی معکوس با فوت و میر به هر علتی داشته باشد.»

هدف از این مطالعه بررسی رابطه مصرف قهوه و خطر فوت و میر در یک گروه مدیترانه ای میانسال بود.

به گزارش مهر، مطالعه مشاهده ای حدود ۲۰ هزار شرکت کننده نشان داد که قهوه می تواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم در افراد سالم باشد.

این مطالعه مشمول بر ۱۹,۸۹۶ شرکت کننده با میانگین سنی ۳۷.۷ سال بود.

پس از ورود افراد به مطالعه، شرکت کنندگان یک پرسشنامه مربوط به فراوانی نیمه تقریبی مواد غذایی که قبلا تایید شده است بود، تکمیل کردند تا اطلاعات در مورد مصرف قهوه، شیوه زندگی و شاخصه های جامعه شناختی، اندازه گیری های بدن شخص و شرایط سلامت قبلی جمع آوری شود.

بیماران به طور میانگین به مدت ۱۰ سال تحت نظر بودند. اطلاعات مربوط به فوت و میر از شرکت کنندگان مطالعه و خانواده هایشان و مقامات ذیصلاح جمع آوری شد.

نوشیدن روزانه ۴ فنجان قهوه موجب زیاد کردن طول عمر می شود

در طول مدت ۱۰ سال، ۳۳۷ شرکت کننده جان ارزش را از دست دادند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که حداقل روزی چهار فنجان قهوه نوشیده بودند در مقایسه با افرادی که هرگز یا تقریبا هیچ وقت قهوه نخورده بودند، ۶۴ درصد کمتر در معرض فوت به هر علتی قرار داشتند.

همچنین محققان تاکید می کنند که به ازای نوشیدن هر ۲ فنجان اضافی قهوه در روز، ۲۲ درصد از ریسک فوت کاسته می شود.

به گزارش مهر، مطالعه مشاهده ای حدود ۲۰ هزار شرکت کننده نشان داد که قهوه می تواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم در افراد سالم باشد.

واژه های کلیدی: فنجان | محققان | مطالعه | نوشیدن قهوه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog