challies فوتبال استقلال آرش برهانی اینستاگرام

challies: فوتبال استقلال آرش برهانی اینستاگرام دوران کودکی صفحه اینستاگرام اینستاگرام آرش برهانی پست آرش برهانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی جلوگیری از دوپینگ با کاشت میکروتراشه در بدن ورزشکار

به اعتقاد مدیر ارشد اجرایی بنیاد المپیک با قراردادن یک تراشه در بدن ورزشکاران می توان از دوپینگ جلوگیری کرد. 

جلوگیری از دوپینگ با کاشت میکروتراشه در بدن ورزشکار

جلوگیری از دوپینگ با کاشت میکروتراشه در بدن ورزشکار

عبارات مهم : دوپینگ

به اعتقاد مدیر ارشد اجرایی بنیاد المپیک با قراردادن یک تراشه در بدن ورزشکاران می توان از دوپینگ جلوگیری کرد.

به گزارش مهر به نقل از پی ای ساینس، مایک میلر مدیر ارشد اجرایی بنیاد المپیک اعتقاد است جهت جلوگیری از دوپینگ ورزشکاران باید در بدن آنها میکروتراشه قرار داد!

جلوگیری از دوپینگ با کاشت میکروتراشه در بدن ورزشکار

میلر ادعا می کند این تراشه های جنجالی را می توان جهت شناسایی مواد ناشناخته انرژی زا و همینطور حفظ ورزشکاران از شر داروهای نیروزا استفاده کرد.

این درحالی است که بعضی از کارشناسان معتقدند کاشت این تراشه در بدن ورزشکاران نگرانی های حفظ حریم شخصی را زیاد کردن می دهد لیکن احتمال ردیابی افراد با این تراشه ها زیاد کردن می یابد.

به اعتقاد مدیر ارشد اجرایی بنیاد المپیک با قراردادن یک تراشه در بدن ورزشکاران می توان از دوپینگ جلوگیری کرد. 

میلر هنگام صحبت در انجمن وستمینستر جهت مخالفان دوپینگ به این شیوه عجیب اشاره کرد.

به گفته او این فناوری تقریبا به مرحله آزمایش رسیده هست. البته او اشاره کرد این سخنانش عقاید شخصی هستند.

واژه های کلیدی: دوپینگ | المپیک | جلوگیری | ورزشکار | ورزشکاران | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog